Contact

Registration data

ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1C
34-600 Limanowa

NIP 675-000-21-01
REGON 351190997

A company entered in the National Court Register kept by Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy w Krakowie by no.: 0000132289