Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1C
34-600 Limanowa

NIP 675-000-21-01
REGON 351190997
Kapitał zakładowy: 3.795.000,00 zł

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy w Krakowie pod Nr: 0000132289