O firmie

Dane osobowe

1. Administratorem twoich danych osobowych jest: ORLEN Budonaft sp. z o.o. ul Fabryczna 1C 34-600 Limanowa

2. Celem zbierania danych jest:

  • prowadzenie przez ORLEN Budonaft sp. z o.o.  procesów zakupowych
  • realizacja zadań związanych z udzielaniem informacji klientom o możliwościach świadczenia usług przez ORLEN Budonaft sp. z o.o.
  • realizacja zadań zleconych przez klientów, odbiorców ORLEN Budonaft sp. z o.o.
  • rozliczanie należności z kontrahentami. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ewentualne wnioski/oświadczenia w zakresie żądania wykonania praw osób, których dane dotyczą należy przesyłać na adres ul. Fabryczna 1 C 34-600 Limanowa z dopiskiem RODO, poczty elektronicznej rodo@budonaft.com.pl,  lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie firmy.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy/usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonie umowy/usługi.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych w uzasadnionych przypadkach może przekazać Twoje dane firmom kurierskim/spedycyjnym w celu prawidłowego dostarczenia przedmiotu zamówienia.

7. Dane osobowe związane z dokumentacją ofertową będą przechowywane przez okres dwóch lat, dane osobowe związane z wzajemnymi rozliczeniami będą przechowywane przez okres pięciu lat od początku roku następującego, w którym została wykonana korespondencja ofertowa lub zawarta transakcja handlowa.