O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Budonaft

Ewa Wójcikowska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Skowyrska

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Guział

Członek Rady Nadzorczej