O Firmie

Organy i struktura spółki

Rada nadzorcza ORLEN Budonaft

Ewa Wójcikowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Magdalena Skowyrska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Urbańska – Cylińska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej